tirsdag 14. november 2017

Om denne nettstaden


Her publiserer vi ei dagbok som ein ung tyskar skreiv i aprildagene 1940, då han kjempa seg langs bergensbanen mot Voss og seinare Myrdal. Unike foto illustrerer det som hende den gong.

Han fortel om kampane, om tilhøvet til dei norske soldatane han møter, om daglegliv på Voss før dei held fram oppover Raundalen og gjennom Gravahalstunnelen.
Når dagboka tek til her, har dei 15.april teke båten frå Stavanger, der dei vart landsett frå fly.

Det er lese inn tale til teksten.
OBS ikkje alle peikarane fungerer, men trykk framover/bakoverknapp for forteljinga.
Tyskaren sitt korrekte havn skal vera Willi Kornatski. Han vart truleg seinare i krigen overført saman med avdelinga si til Austfronten, der han overlevde og kom attende til Tyskland.

TYSKAREN SI DAGBOK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar